- bottomlayer - http://www.bottomlayer.org -

Saturdation #15 (special)

title: Saturdation #15
date: 26/01/2013
presented by: Mateusz Kraszewski, Paweł Piechowicz
time: 21 mins
language: Polish

Today we are digging in our radio archives to give you a special piece of audio, recorded one dizzy morning in August 2012, in a Norwegian airport. // W dzisiejszej audycji prezentujemy specjalne, wydobyte z archiwów nagranie zarejestrowane w mglisty poranek w sierpniu 2012 na jednym z norweskich lotnisk.